GREINPLAST  K    klej do siatki 25kg

GREINPLAST K klej do siatki 25kg

59,00 zł
Brutto

Służy do zatapiania siatki z włókna szklanego (wykonywanie warstwy zbrojonej) oraz przyklejania płyt styropianowych do stabilnych mineralnych podłoży. Produkt klasyfikowany jako mineralna zaprawa klejąca, posiada bardzo dobre właściwości klejące i bardzo dobrą przyczepność wstępną. Dodatek włókien przeciwskurczowych poprawia urabialność, zapewnia efekt mikrozbrojenia oraz zdecydowanie zwiększa wytrzymałość wyprawy. Klej jest integralnym elementem zestawu wyrobów do ocieplania budynków w systemach ociepleń GREINPLAST EPS i Greinplast OE (zgodnie z AT) oraz Greinplast EPS-ETA (zgodnie z ETA)

Ilość
Dostępny

PRODUKT

Produkt klasyfikowany jako mineralna zaprawa klejąca posiada bardzo dobre właściwości klejące i bardzo dobrą przyczepność wstępną. Dodatek włókien przeciwskurczowych poprawia urabialność, zapewnia efekt mikrozbrojenia oraz zdecydowanie zwiększa wytrzymałość wyprawy. Produkt klasyfikowany również jako zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia GP o wytrzymałości na ściskanie kategorii CS IV i kategorii absorpcji wody W2.

SKŁAD

Sucha mieszanina cementu portlandzkiego, kruszyw mineralnych, włókien przeciwskurczowych oraz dodatków modyfikujących poprawiających parametry robocze kleju oraz jego przyczepność do podłoży mineralnych.

ZASTOSOWANIE

Służy do przyklejania płyt styropianowych również grafitowych do stabilnych mineralnych podłoży oraz zatapiania siatki z włókna szklanego (wykonywanie warstwy zbrojonej). Podłoża budzące wątpliwość należy sprawdzić pod kątem przydatności wykonując próbę przyczepności. Klej jest integralnym elementem zestawu wyrobów do ocieplania budynków w systemach ociepleń Greinplast EPS i GREINPLAST OE (zgodnie z odpowiednimi AT) oraz Greinplast EPS-ETA (zgodnie z ETA)

DANE TECHNICZNE

Orientacyjne zużycie: - przyklejanie płyt styropianowych - zatapianie siatki 4 - 6 kg/m ** 3 - 4 kg/m **
Czas wstępnego dojrzewania ≥ 5 min
Czas zużycia ok. 1 godz. *
Przyczepność między: zaprawą klejącą i podłożem betonowym [ETAG 004] - w warunkach suchych ≥0,25 MPa
- 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia w (23 ± 2) °C i (50 ± 5) % RH
- 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w (23 ± 2) °C i (50 ± 5) % RH
≥ 0,08 MPa
≥0,25 MPa
Przyczepność między: zaprawą klejącą i wyrobem do izolacji cieplnej z płytami EPS, co najmniej o TR80 [ETAG 004] - w warunkach suchych
- 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia w (23 ± 2) °C i (50 ± 5) % RH
- 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w (23 ± 2) °C i (50 ± 5) % RH
≥0,08 MPa
≥ 0,03 MPa
≥0,08 MPa
Przyczepność między warstwą zbrojoną i wyrobem do izolacji cieplnej z płytami EPS, co najmniej o TR80 [ETAG 004]
- w warunkach suchych
- po cyklach cieplno - wilgotnościowych
≥0,08 MPa
≥0,08 MPa
Proporcje wody na 25 kg mieszanki 6,2 - 6,7L
Gęstość objętościowa (po zarobieniu z wodą) ~ 1,5 kg/dm3
Temperatura stosowania
- klej w wersji standardowej
- klej w wersji jesienno-wiosennej
+5°C do +30°C
+0°C do +15°C
EN 998-1:2016:
Reakcja na ogień A1
Absorpcja wody Wc2
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ ≤ 25
Przyczepność ≥ 1,0 N/mm2 – FP:B
0299
8 Przedmioty
Rodzaj
Klej do styropianu i siatki
Nowy

Brak opinii użytkowników.

  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło