GREINPLAST  UX preparat silik. 1L

GREINPLAST UX preparat silik. 1L

25,00 zł
Brutto

Służy do rozcieńczania farb i tynków silikonowych GREINPLAST. Dodatek preparatu nie obniża parametrów wytrzymałościowych rozcieńczanego wyrobu, zmniejsza jedynie jego gęstość. Wyroby silikonowe należy rozcieńczać ściśle według wskazówek umieszczonych na ich opakowaniu.

Ilość
Dostępny

PRODUKT

Preparat do rozcieńczania wyrobów silikonowych, hybrydowych i hydrofobowych - dozować według zaleceń Producenta.

SKŁAD

Mieszanina dyspersji żywicy silikonowej, dyspersji kopolimerów akrylowych silikonowych dodatków hydrofobizujących, środków konserwujących i modyfikujących oraz wody.

ZASTOSOWANIE

Służy do rozcieńczania farb i tynków Greinplast na bazie silikonu

Dane techniczne

Gęstość objętościowa ~ 1,00 kg/dm3
Temperatura stosowania +5°C do +30°C

BEZPIECZEŃSTWO

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H) -on, mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

3023
3 Przedmioty
Rodzaj
Preparat silikonowy
Nowy

Brak opinii użytkowników.

  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło