GREINPLAST  KS   Klej do styrop. 25kg

GREINPLAST KS Klej do styrop. 25kg

43,00 zł
Brutto

Służy do przyklejania płyt styropianowych do stabilnych mineralnych podłoży. Produkt klasyfikowany jako mineralna zaprawa klejąca, posiada bardzo dobre właściwości klejące i bardzo dobrą przyczepność wstępną. Klej jest integralnym elementem zestawu wyrobów do ocieplania budynków w systemach ociepleń GREINPLAST EPS i GREINPLAST OE (zgodnie z AT) oraz GREINPLAST EPS-ETA (zgodnie z ETA)

Ilość
Dostępny

PRODUKT

Klej do styropianu. Produkt klasyfikowany jako mineralna zaprawa klejąca, posiada bardzo dobre właściwości klejące i bardzo dobrą przyczepność wstępną. Produkt klasyfikowany również jako zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia GP o wytrzymałości na ściskanie kategorii CS IV i kategorii absorpcji wody W2.

SKŁAD

Sucha mieszanina cementu portlandzkiego, kruszyw mineralnych, pigmentów nieorganicznych, dodatków modyfikujących poprawiających czas wiązania kleju, co w konsekwencji prowadzi do podwyższenia parametrów wytrzymałościowych oraz przyczepności do podłoża.

ZASTOSOWANIE

Służy do przyklejania płyt styropianowych również grafitowych do stabilnych mineralnych podłoży. Budzące wątpliwość podłoża należy sprawdzić pod kątem przydatności wykonując próbę przyczepności. Klej jest integralnym elementem zestawu wyrobów do ocieplania budynków w systemach ociepleń Greinplast EPS, OE (zgodnie z odpowiednimi AT) oraz Greinplast EPS-ETA (zgodnie z ETA)

DANE TECHNICZNE

Orientacyjne zużycie: - przyklejanie płyt styropianowych - zatapianie siatki 4 - 6 kg/m **
Czas wstępnego dojrzewania ≥ 5 min
Czas zużycia ok. 2 godz. *
Przyczepność między: zaprawą klejącą i podłożem betonowym [ETAG 004]
- w warunkach suchych
- 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia w (23 ± 2) °C i (50 ± 5) % RH
- 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w (23 ± 2) °C i (50 ± 5) % RH
≥0,25 MPa
≥ 0,08 MPa
≥0,25 MPa
Przyczepność między: zaprawą klejącą i wyrobem do izolacji cieplnej z płytami EPS, co najmniej o TR80 [ETAG 004]
- w warunkach suchych
- 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia w (23 ± 2) °C i (50 ± 5) % RH
≥0,08 MPa
≥ 0,03 MPa
- 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w (23 ± 2) ° C i (50 ± 5) % RH ≥0,08 MPa
Proporcje wody na 25 kg mieszanki 6,0 - 6,5L
Gęstość objętościowa (po zarobieniu z wodą) ~ 1,7 kg/dm3
Zawartość chromu (VI) < 2 ppm
Temperatura stosowania:
- klej w wersji standardowej
- klej w wersji jesienno-wiosennej
5°C – 30°C
0°C - 15°C
EN 998-1:2016:
Reakcja na ogień A1
Absorpcja wody Wc2
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ ≤ 35
Przyczepność ≥ 1,0 N/mm2 – FP:B
Współczynnik przewodzenia ciepła/ gęstość (Wartość tabelaryczna) λ10,dry,mat ≤ 0,61 W/(m∙K), P = 50%
Trwałość (odporność na zamrażanie – odmrażanie) ≤ 3 % - ubytek masy
≤ 3 % - spadek wytrzymałości

* wielkość zależy od warunków otoczenia (temperatura, wilgotność) i/lub chłonności podłoża

** zależy od równości podłoża

2397
7 Przedmioty
Rodzaj
Klej do styropianu
Nowy

Brak opinii użytkowników.

  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło