• Obecnie brak na stanie

GREINPLAST Farba Premium Biała 5l

113,00 zł
Brutto

Ekonomiczna biała farba akrylowo - lateksowa wewnętrzna, którą charakteryzuje dobre krycie, wysoka wydajność (około 10m2 z litra). Powłoka malarska jest matowa. Przeznaczona do dekoracyjnego ręcznego lub natryskowego malowania ścian i sufitów na podłożach takich jak beton, tynki cementowe i cementowowapienne, tynki gipsowe, płyty G-K, tynki mineralne, itp.

D A N E T E C H N I C Z N E
Wydajność z 1l (powierzchnie
gładkie) przy jednokrotnym
malowaniu

do 10 m2/ 1L *

Rozcieńczanie farby wodą
max. 5%
Gęstość objętościowa [PN-C-
81914:2002]
ok. 1,50 kg/dm3
Ciśnienie natrysku przy dyszy
0,017-0,019’’
180 bar
Czas wysychania [PN-C-
81914:2002]
2-4 h*
Odporność powłoki na
szorowanie na mokro [PN-C-
81914:2002]

Klasa V

Rodzaj farby [PN-C-81914:2002]
Rodzaj III
Największy rozmiar ziarna [PN-
EN 13300:2002]
do 100 μm (drobna)
Połysk [PN-EN 13300:2002]
mat (85 ° < 10)
System barwienia
brak
Zawartość LZO (kat. A/a/ typ
FW) dopuszczalna: max 30 g/l;
zawartość LZO w produkcie
gotowym do użytku:

< 10 g/l

Skład
Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych,
środków konserwujących i modyfikujących, pigmentów oraz wody.

Pakowanie
Opakowanie jednostkowe: Farba biała wiadro 10l, 5l, 1l
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 33 x 10l, 72 x 5l, 212 x1l

Narzędzia

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, wiadro, wałek,
pędzel, agregat malarski wyposażony w pistolet z wymiennymi dyszami
(stosowane ciśnienie robocze około 180 bar przy dyszach 0,017-0,019
cala - testowano agregatem Speeflo PowrTwin 6900GH XLT firmy
Wagner®)

Przechowywanie

Okres przechowywania w pojemniku oryginalnie zamkniętym: 36
miesięcy od daty produkcji w temp >5°C do <25°C w pomieszczeniu
zamkniętym gwarantującym takie warunki. Otwarcie opakowania może
ten czas znacznie skrócić. Data produkcji, asortyment i numer partii
produkcyjnej podane są na wieczku opakowania.

* wielkość zależy od warunków temperaturowych, rodzaju oraz chłonności podłoża


P R Z Y G O T O W A N I E P O D Ł O Ż A

Podłoże musi być odpowiednio nośne, zwarte, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek organicznych,
zatłuszczeń itp. Podłoża nowe w zależności od rodzaju powinny być odpowiednio długo sezonowane. Powierzchnie szlifowane
powinny być dokładnie odpylone. W przypadku obszarów powierzchni na których występuje biokorozja konieczne jest zmycie
zainfekowanych miejsc wodą z dodatkiem preparatu Greinplast AP i zdezynfekowanie zainfekowanych powierzchni
preparatem Greinplast AG na co najmniej 24godz. przed malowaniem (opisy szczegółowe użycia preparatów znajdują się w
kartach technicznych wyrobów). Podłoża słabe, niejednorodne lub o zwiększonej chłonności można stabilizować odpowiednio
dobranymi preparatami gruntującymi (przy czym należy pamiętać, aby na gruntowanej powierzchni nie powstawały zacieki
i wyszkliwienia gruntu, gdyż w znacznym stopniu utrudni to aplikacje kolejnych zaplanowanych warstw wykończeniowych.
Podłoża nowe lub poddawane renowacji stabilizować farbą gruntującą Greinplast Premium Farba Gruntująca.


W Y K O N A N I E

Do właściwych prac malarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu.
W celu poprawienia właściwości roboczych Producent dopuszcza dodanie do farby max. 5% wody, Ilość dodawanej wody
powinna być jednakowa dla każdego opakowania. Bezpośrednio przed nałożeniem farbę wymieszać. Nanosić dwie warstwy
wałkiem lub agregatem do natrysku wysokociśnieniowego. Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić
w sposób ciągły, bez przerw, metodą „mokre na mokre”, stosując materiał z jednej partii produkcyjnej.

Z A L E C E N I A


Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosić od +5°C do +25°C. Złe przygotowanie
podłoża lub błędna aplikacja farby może prowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchniach
malowanych, a w skrajnych przypadkach do obniżenia jej trwałości łącznie z odspojeniem. Pomieszczenia zamknięte
wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Powierzchnie niemalowane chronić przed zabrudzeniem. Zabrudzenia
usuwać przed zaschnięciem. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

U W A G I

I

2994
Rodzaj
farba
Nowy

Brak opinii użytkowników.

  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło